TRA CỨU THÔNG TIN NHẬP HỌC 2023

Đợt nhập học:
Nhập CMND/Căn cước công dân:TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Address: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 
Tel: (+84) 236. 3699324; Email: dhnn@ufl.udn.vn
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN © | All rights reserved. Support: webmaster@ac.udn.vn