NHẬP HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2023
1. Nhập CMND/Căn cước công dân (*):
2. Điện thoại cá nhân (*):
Đã hết hạn nhập học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Address: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 
Tel: (+84) 236. 3699324; Email: dhnn@ufl.udn.vn
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN © | All rights reserved. Support: webmaster@ac.udn.vn